Kalliomaastigen-biskopsstigen

Stigen går längs sluttningen av kvartsitberget Simpsiö, vars natur och flora klart skiljer sig från områdets övriga skogsmiljö. Rutten inleds och avslutas i ett skyddat lundskogsområde. Naturtavlorna i området informerar på ett målande sätt om hur många spindlar man kan hitta på en hektar, hur man kan iaktta renheten i skogsnaturen, hur man tidigare förbättrat mjölkens hållbarhet eller vilka skrämmande saker man trodde fanns i Simpsiö ända in på 1700-talet. Det finns många rastplatser längs stigen.

kalliomaa_iso_kuva.jpg

3 Fakta:

  • Simpsiö – ett område med skyddad lundskog
  • Informativa informationstavlor om naturen i Simpsiö
  • Rytilampi och andra rastplatser längs stigen

Klassificering av vandringsleder:

Medium

Lämplighet:

Rutten lämpar sig för vandrare som föredrar mer utmanade rutter samt för nybörjare med god kondition.

Längd:

Ca 3–4 timmar

Ruttmarkeringar:

Vid startpunkten finns en bra informationstavla. Kalliomaastigen är utmärkt med gula markeringar och Biskopsstigen med röda. I alla korsningar finns vägvisare.

Ruttens startpunkter:

1. Nedre parkeringsplatsen vid Simpsiö skidcenter (Tykkilampi parkeringsplats)

Karhunmäentie 230 -> Simpsiönrinteentie 28

62100 Lappo

Luonto-Simpsiö-skyltarna visar vägen från Simpsiönrinteentie till startpunkten N62 57.324 E22 56.344 som ligger i det bortersta hörnet av skidcentrets parkeringsplats.

2. Parkeringsplatsen vid skidstugan

Urheilumajantie 28
62100 Lappo

Skidstugan ligger i slutet av vägen Urheilumajantie.

En Luonto-Simpsiö-skylt visar vägen från parkeringsplatsen till startpunkten N62 57.775 E22 58.473 som ligger i slutet av vägen till skidstugan, bakom vindskydd och rastplatsen.

bildgalleri